Kancelaria odszkodowawcza, czy adwokat?

Wady Kancelarii odszkodowawczej

Pisząc o Kancelarii odszkodowawczej mam na myśli każdą firmę, która nie jest prowadzona przez adwokatów lub radców prawnych, a oferuje usługi prawne.

Korzystając z usług takich podmiotów musimy się liczyć z wieloma ograniczeniami, przede wszystkim:

  • brak obowiązku świadczenia usług przez prawników,
  • brak obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,
  • ograniczona możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń, w przypadku upadłości,
  • brak możliwości reprezentowania w Sądzie,
  • nie można żądać zwrotu prowizji od ubezpieczycieli,
  • pełna anonimowość osób świadczących usługi.

Brak obowiązku świadczenia usług przez prawników

Kancelarię odszkodowawczą może założyć każdy, nie jest wymagane posiadanie nawet wykształcenia podstawowego. Usługi w ramach takiej Kancelarii może świadczyć każdy, bez żadnego wykształcenia. Nie może natomiast usług w ramach takiej Kancelarii świadczyć profesjonalny prawnik, tj. adwokat lub radca prawny.

Brak obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

Tylko osoby wykonujące zawody zaufania publicznego są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej. To, że Kancelarie odszkodowawcze zobowiązują się do zachowania tajemnicy zawodowej nie oznacza, że obietnica ta może zostać zrealizowana. Osoby świadczące usługi prawne bez uprawnień do wykonywania zawodu zaufania publicznego muszą złożyć zeznania, nawet jeżeli obciążają one ich Klienta.

Ograniczoną możliwość dochodzenia roszczeń

Kancelarie odszkodowawcze najczęściej są prowadzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Często zdarzają się przypadki, że nawet wskutek niezawinionych okoliczności stają się one niewypłacalne, a wówczas osoby poszkodowane najczęściej nie będą mogły skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Kancelarie, które nie są prowadzone przez przedstawicieli zawodów zaufania publicznego nie podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zatem popełnienia błędu możliwość uzyskania odszkodowania jest zależna od stanu majątkowego takiego podmiotu. Oczywiście podmioty takie mogą się ubezpieczyć dobrowolnie, jednak ubezpieczenie dobrowolne nigdy nie obejmuje tak szerokiego zakresu jak ubezpieczenie obowiązkowe. Poza tym z uwagi na bardzo wysokie ryzyko powstania szkody składki w takim przypadku są bardzo wysokie, nawet dziesięciokrotnie wyższe niż w przypadku ubezpieczenia adwokata lub radcy prawnego.

Brak możliwości reprezentowania w Sądzie

W Sądzie w sprawach o odszkodowanie możemy być reprezentowani wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego, ewentualnie osoby pozostające w stałym stosunku zlecenia lub członków najbliższej rodziny. Pracownik firmy odszkodowawczej nie może zatem reprezentować poszkodowanego w Sądzie, a zatem jego pomoc jest ograniczona wyłącznie do etapu przedsądowego.

Brak możliwości zasądzenia wynagrodzenia Kancelarii odszkodowawczej od ubezpieczyciela

W przypadku wygrania sprawy o odszkodowanie Sąd zasądza od strony przegrywającej zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego reprezentującego stronę przeciwną. Oznacza to, że jeżeli wygrasz sprawę o odszkodowanie to ubezpieczyciel albo inaczej osoba zobowiązana do naprawienia szkody będzie musiała zwrócić Ci poniesione koszty, w tym wynagrodzenie prawnika. Nie dotyczy to jednak prowizji Kancelarii odszkodowawczej, gdyż taki koszt będziesz musiał pokryć samodzielnej.

Pełna anonimowość osób świadczących usługi

Pracownicy Kancelarii odszkodowawczej nie są osobami publicznymi tak jak adwokat lub radca prawny. Może być tak, że poszkodowany w ogóle nie będzie wiedział kto tak naprawdę świadczy dla niego usługi.

Zalety firmy odszkodowawczej

Najczęściej ludzie decydują się ją usługi Kancelarii odszkodowawczej w związku z brakiem opłat wstępnych. Adwokat i radca prawny nie mogą umówić się na pobranie wyłącznie wynagrodzenia prowizyjnego. Ma to też drugą stronę medalu, najczęściej Kancelarii odszkodowawczej będzie się opłacać przyjmować tylko sprawy, których wygrana jest pewna. Jeżeli odpowiedzialność ubezpieczyciela jest oczywista to w mojej opinii lepiej zapłacić wstępie, ale potem uzyskać nie tylko odszkodowanie, ale także zwrot zapłaconej prawnikowi kwoty i nie płacić żadnych prowizji.

Podsumowanie

Korzystanie z usług prawnych podmiotów, które nie są prowadzone przez osoby wykonujące zaufania publicznego ma wiele wad. Dla mnie najważniejsze jest to, abyś podjął świadomą decyzję. Wielu ludzi nie jest świadomych, że nie każda firma, która w swojej nazwie ma słowo “Kancelaria” ma cokolwiek wspólnego z adwokatami lub radami prawnymi. W Polsce usługi prawne może świadczyć każdy. Kiedyś świadczenie usług prawnych bez uprawnień adwokata lub radcy prawnego było. Niestety przepisy zostały uchylone. Aktualnie Polska jest wyjątkiem nie tylko na skalę Europy, ale i świata, gdyż w innych krajach tylko osoby posiadające kwalifikacje prawnicze mogą udzielać płatnej pomocy prawnej.