Adwokat Jarosław kontakt

Rozmowa z adwokatem Połącz się bezpośrednio z adwokatem lub radcą prawnym z Jarosławia.

TELEFON

Jak skontaktować się z adwokatem w
Jarosławiu?

Kontakt z Filią mojej Kancelarii adwokackiej jest prosty. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy prawnej świadczonej w ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii po prostu zadzwoń. Telefonicznie często można szybko uzyskać porządną dawkę wiedzy na temat warunków współpracy z naszą Kancelarią i od razu otrzymać odpowiedzi na konkretne prania dotyczące tej współpracy. Jeżeli nie chcesz dzwonić to możesz napisać. W tym celu na stronie internetowej Kancelarii zamieszczony jest formularz kontaktowy, możesz też napisać maila i dołączyć dokumenty związane ze sprawą. Najczęściej w celu uzyskania porady prawnej będziesz musiał przesłać skany dokumentów, które dotyczą Twojego problemu prawnego, gdyż diabeł tkwi w szczegółach, a adwokat może na podstawie dokumentów dostrzec szczegół, który dla Ciebie wydawał się nieistny. Jako adwokat czasami musi dochodzić od nitki do kłębka, aby ustalić wszystkie okoliczności faktyczne sprawy, dlatego też przed uzyskaniem pomocy prawnej możliwe, że będziesz musiał odpowiedzieć na kilka pytań, tak abym wiedział dokładnie czego sprawa dotyczy, co nie zawsze jest dla Klienta oczywiste. Czasami zdarza się, że problem Klienta leży zupełnie gdzie indziej niż mu to się zdaje, dlatego tak ważne jest podanie wszystkich informacji i przesłanie dokumentów, które dotyczą sprawy dzięki temu będę mógł rozwikłać łamigłówkę jaką zwykle jest problem prawny.

FORMULARZ KONTAKTOWY 

Nasza siedziba

Ceny usług adwokacki w Jarosławiu Cena usług świadczonych przez adwokata w Jarosławiu zależy od wielu czynników.

Adwokat Jarosław cennik

Od czego zależy wysokość stawek adwokackich?

Wynagrodzenie adwokata zależy między innymi od wysokość stawek minimalnych i maksymalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. W rozporządzeniu tym podano minimalne stawki adwokata za prowadzenie określonej sprawy. Wynagrodzenie maksymalne natomiast zgodnie z tym rozporządzeniem stanowi sześciokrotność stawki minimalnej. W niektórych sprawach stawki minimalne, przede wszystkim, w tych które dotyczą dużej wartości przedmiotu sporu są ustalone na rynkowym poziomie i zapewniają adwokatowi wynagrodzenie w godnej wysokości. W większości spraw minimalne stawki adwokackie są całkowicie oderwane od warunków rynkowych i wartości pieniądza, między innym dlatego, że ich wysokość przez kilkadziesiąt lat uległa tylko nieznacznemu zwiększeniu, które jest nieadekwatne do zwrotu cen towarów i usług, a tym bardziej wzrostu minimalnego i średniego wynagrodzenia w gospodarce. W większości spraw stawka minimalna nie zapewnia adwokatowi nawet wynagrodzenia odpowiadającego minimalnej stawce godzinowej określonej w odrębnych przepisach. W praktyce zatem klient nie może liczyć na to, że adwokat poprowadzi sprawę wyłącznie za minimalne wynagrodzenie, na czym tracą klienci, gdyż pomimo jednoznacznych zapisów prawnych zdarza się, że Sądy zasądzają od strony przeciwnej zwrot kosztów wynagrodzenia według stawki minimalnej.

Ile kosztuje pomoc adwokata w Jarosławiu?

Porada prawna kosztuje zwykle od 100 do 300 zł. Koszt sporządzenia dokumentu wynosi od 200 do 1200 zł. Jeżeli chodzi o reprezentację w Sądzie to trzeba się liczyć z kosztami od 2 000 do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Poniżej kwoty 2 000 zł prowadzenie sprawy sądowej na podstawie pełnomocnictwa jest po prostu całkowicie nieopłacalne z punktu widzenia ekonomicznego, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że co najmniej połowa tego wynagrodzenia musi zostać przeznaczona na podatki oraz składki, w tym zdrowotną. Usługi prawne są objęte najwyższą 23 % stawką podatku VAT. Postuluje się, aby podatek VAT na usługi prawne powinien zostać zniesiony, gdyż Państwo nie powinno zarabiać na tym, że obywatel dochodzi sprawiedliwości i w tym celu musi korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Nie mniej jest to tylko postulat, dlatego też Klientów usług prawnych obciążają aktualnie bardzo wysokie koszty podatkowe.

Darmowa wycena usługi prawnej w Jarosławiu

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, a nie wiesz, ile będzie ona kosztować po prostu zadzwoń, sporządzimy dla Ciebie rzetelną wycenę, a w razie potrzeby prześlemy Ci jej potwierdzenie na maila wraz z draftem umowy. Odpowiemy także na wszystkie Twoje pytania dotyczące warunków współpracy, a na Twoje życzenie otrzymasz pisemne potwierdzenie zawierające te odpowiedzi. Zależy mi na tym, aby Klient nie był niczym zaskoczony, dlatego wyjaśniamy wszystkie warunki punkt po punkcie.

Zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata w Jarosławiu

Jeżeli Klient nie zapłacił Ci faktury albo zostałeś niesłusznie oskarżony o popełnienie przestępstwa to za sprawiedliwe należy uznać to, że w przypadku, gdy Sąd przyzna Ci rację, tj. ustali, odpowiednio, że dochodzone przez Ciebie roszczenie jest zasadne albo jesteś osobą niewinną to powinieneś uzyskać pełny zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie adwokata, który bronił twoich interesów w toczącym się postępowaniu. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, w sytuacji, gdy strona przedłoży spis kosztów wysokość tego wynagrodzenia powinna zostać ustalona zgodnie z przedłożonymi spisem kosztów, a Sąd wobec braku podstawy prawnej nie powinien oceniać wysokość tego wynagrodzenia biorąc pod uwagę nakład pracy i inne okoliczności, które mają znaczenie przy zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, a nie przedłożonego spisu kosztów. Niestety jednak w orzecznictwie istnieje rozbieżność. Niektóre Sądy w sposób prawidłowy stosują przepisy wskazanego rozporządzenia, inne natomiast całkowicie pomijają przepis nakazujący zwrot kosztów procesu według załączonego przez stronę spisu kosztów. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest, że strony, które dochodziły swoich słusznych praw i nawet wygrały proces nie mogą uzyskać poniesionych z tego tytułu, pełnych kosztów. Trudno bowiem oczekiwać, że adwokat poprowadzi sprawę sądową za 90, 120 lub nawet 360 zł, a takie stawki minimalne są przewidziana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i według takich stawek niektóre Sądy zasądzają zwrot kosztów procesu.  Nasza Kancelaria adwokacka, w przypadku, gdy Sąd odmawia zasądzenia zwrotu kosztów procesu według faktycznie poniesionych kosztów zaskarża taką decyzję Sądu. Jeżeli chodzi o przepisy prawa, to w tym przypadku są one skonstruowane prawidłowo, gdyż nakazują zwrot kosztów procesu w faktycznie poniesionej kwocie, problemem jest natomiast ich błędna wykładnia dokonywana przez niektóre Sądy.

Jak zapłacić za usługi adwokackie w Jarosławiu?

W przypadku porady prawnej istnieje możliwość zapłaty w gotówce lub przelewem. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, a więc reprezentację przed Sądem najczęściej płatność regulowana jest przelewem. Jako adwokat pobieram wynagrodzenie co do zasady z góry. Nie jest możliwe ustalenie wynagrodzenia należnego wyłącznie, w przypadku wygrania sprawy, gdyż decyzję podejmuje Sąd, a nie pełnomocnik. Rozłożenie płatności na raty jest możliwe wyjątkowo i nie w każdym wypadku. Wynagrodzenie adwokata musi zostać zabezpieczone, nigdy nie może być tak, że nie otrzymam wynagrodzenia za wykonaną pracę, dlatego też przystępuję do realizacji zlecenia dopiero po dokonaniu zapłaty. Jestem uczciwy wobec swoich Klientów i tego samego oczekuje od nich. Dużo pracuje, dlatego też skupiam się wyłącznie na sprawach osób, które godnie mi za to zapłaciły. Daje z siebie wszystko. Mój czas zawodowy należy do Klientów, którzy za niego zapłacili, dlatego nieuczciwym wobec nich byłoby go przeznaczanie na osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną za darmo, tym bardziej, że są instytucję, której takiej pomocy osobom niezamożnym udzielają.

Adwokat Jarosław – zespół

Jestem adwokatem, który prowadzi sprawy Klientów osobiście, ale nie działam sam, korzystam także z pomocy kilku radców prawnych, których wkład w pracę Filii mojej Kancelarii adwokackiej w Jarosławiu jest ogromny. Z punktu widzenia Klienta korzystne jest to, że powierzając mi swoją sprawę będzie korzystać nie tylko z mojej pomocy, ale także z pracy moich współpracowników, którzy bardzo często wnoszą ogromny wkład w rozwiązaniu problemu prawnego, z którym zgłosił się do mnie Klient. Ponadto nie musisz się obawiać, że Twoje wiadomości mailowe, smsy pozostaną bez odpowiedzi, podobnie jak połączenia telefoniczne, gdyż dzięki pracy mojego zespołu zawsze otrzymasz odpowiedź nawet jeżeli ja jestem chwilowo nieobecny, np. w związku z chorobą czy uczestnictwem w rozprawie sądowej. Praca zespołowa to same zalety dla Klienta. W pewnym stopniu jestem indywidualistą, ale chyba znacznie bardziej cenię sobie pracę zespołową. Jednej osobie trudno będzie dorównać sumie doświadczenia i wiedzy kilku osób. Ta hipoteza sprawdza się także w pracy zawodowego prawnika. Dzięki współpracy z innymi prawnikami posiadającymi tak jak ja pełne uprawnienia mogę korzystać nie tylko ze swojej wiedzy i doświadczenia, ale także ich wiedzy i doświadczenia. Każdą sprawę konsultujemy wspólnie, zwłaszcza, gdy ma ona nietypowy charakter lub też zachodzi konieczność ustalenia okoliczności, które budzą wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie prawa. Mój zespół składa się z prawników, którzy uzyskiwali bardzo dobre wyniki w nauce, zarówno na studiach, jak i aplikacji co świadczy o tym, że są to osoby pracowite i rzetelnie przykładają się do powierzonej im pracy.

ZESPÓŁ PRAWNIKÓW

mecenas Piotr Czyżyński Doskonale sprawdza się na jako pełnomocnik procesowy.

Adwokat Piotr Czyżyński

Jako założyciel Kancelarii jest osobą, która swoje doświadczenie zdobywała nie tylko przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu. Jeżeli szukasz typowego pełnomocnika procesowego, który swoje szlify zawodowe zdobywał właśnie na rozprawach sądowych to dobrze trwałeś. Piotr czuje się na rozprawach jak ryba w wodzie, bo na tym w przeważającej części polega jako praca. Mecenas Czyżyński reprezentuje swoich Klientów zarówno w sprawach karnych, w tym pełni funkcję obrońcy podejrzanych oskarżonych oraz pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, jak i sprawach cywilnych, w tym gospodarczych oraz rodzinnych. Prawnik musi posiadać swoją specjalizację, lecz dobrze, gdy będzie posiadał też szersze doświadczenie, gdyż najczęściej nawet w sprawie, która dotyczy bardzo wąskiej dziedziny prawa konieczne jest posiadane fundamentów, na których opiera się cały porządek prawny. Ponadto ważna jest znajomość procedur, szczególnie cywilnej i karnej, w czym mecenas Czyżyński sprawdza się doskonale. Jeżeli chcesz powierzyć sprawę adwokatowi, który posiada porządne doświadczenie procesowe to zapraszamy do kontaktu.

mecenas Arkadiusz Orłowski Posiada umiejętności w zakresie organizacji pracy.

Radca prawny Arkadiusz Orłowski

Arkadiusz Orłowski wykonuje zawód radcy prawnego. Mecenas Orłowski posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach upadłościowych i rejestrowych. Najczęściej w naszej Kancelarii Arkadiusz zajmuje się świadczeniem pomoc prawnej dla przedsiębiorców. Jeżeli jesteś naszym stałym Klientem i potrzebujesz szybko jakieś informacji prawnej to najlepiej zadzwonić właśnie do niego. Jako człowiek mecenas Orłowskim jest osobą empatyczną i pomocną, nie powinno się jednak nadużywać jego dobrego serca. Arkadiusz czuwa także nad sprawną organizacją pracy Kancelarii, koordynuje jej pracę oraz dba o relację z Klientami. Jeżeli powierzysz sprawę Arkadiuszowi to możesz być pewnie, że zajmie się nią natychmiast, gdyż prokrastynacja to pojęcie dla niego zupełnie obce. Mecenas Orłowski lubi rozwiązywać problemy tu i teraz, natychmiast, co bardzo cenią sobie nasi Klienci. Odkładanie spraw na później to ostatnia rzecz, której można się po nim spodziewać, ale niewątpliwie jest to jego zaletą, a nie wadą. Arkadiusz jest także bardzo szczery, chociaż także taktowny. Nie będzie Cię na siłę przekonywał, aby skorzystać z naszych usług prawnych, wręcz przeciwnie czasem będzie musiał Cię zniechęcić, jeżeli wie, że wszczęcie procesu narazi Cię tylko na niepotrzebne koszty.

mecenas Joanna Orłowska-Pączek Osoba bardzo dokładna i sumienna.

Radca prawny Joanna Orłowska-Pączek

Mecenas Joanna Orłowska-Pączek prowadzi także własną Kancelarię, która współpracuje w sposób stały z moją Kancelarią adwokacką. Współpraca ta jest bardzo ścisła, dlatego można powiedzieć, że jesteśmy kolegami z pracy. Radca prawny Joanna Orłowska-Pączek to osoba, która do każdej podejmowanej czynności podchodzi z rozwagą i cierpliwością. Pani mecenas nie lubi działać w pośpiechu, dla niej ważne jest to, aby wszystko zostało bardzo dokładnie kilka razy sprawdzone. Jeżeli chodzi o skrupulatność w wykonywaniu swojej pracy w zasadzie nie ma jej równej. Jeżeli sprawa zostanie jej powierzona masz pewność, że nie zostanie dokonana żadna czynność, dopóki Pani mecenas nie przemyśli wszystkich jej aspektów, zagrożeń oraz korzyści jakie może osiągnąć Klient. To się nazywa profesjonalizm na najwyższym poziomie. Jako jej współpracownicy cenimy ją za to. Jej rozwiązania prawne zawsze są kompletne i biorą pod uwagę wszystkie okoliczności, nawet te które z pozoru wydają się bez większego znaczenia.

Cechy naszego zespołu

Nasz zespół profesjonalnych prawników stanowi zgraną drużynę, której członkowie pomagają sobie w każdej sytuacji zawodowej. Jeżeli chcesz korzystać z wiedzy i doświadczenia nie tylko jednego prawnika, ale kilku to dobrze trwałeś. Możemy Ci dostarczyć usługę, która zostanie zrealizowana przez adwokata, ale w oparciu o wiedzę także innych prawników. Moim zdaniem dzięki temu możesz liczyć na pomoc prawną na najwyższym poziomie. Nasza misją jest to, aby pomagać. Oczywiście Kancelaria jest prowadzona przede wszystkim, w celach zarobkowych tak jak każda firma, ale nie zmienia to faktu, ze świadczenie skutecznych usług prawnych daje wiele satysfakcji, która często jest bezcenna. Gdy wygrywamy proces czujemy, że nasze starania zostały przez Sąd docenione, dlatego też tak bardzo nam na tym zależy. Radość z sukcesu Klienta to duży bonus do otrzymanego przez nas wynagrodzenia, który nie jest bez znaczenia. Jesteśmy ambitnym zespołem dlatego też traktujemy sprawy naszych Klientów jak nasze własne.