Dochodzenie odszkodowań w Jarosławiu Reprezentuję swoich Klientów przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu w sprawach o odszkodowania.

Odszkodowania – adwokat Jarosław

Czym jest odszkodowanie?

Zapłata odszkodowania ma na celu naprawienie szkody, czyli wyrównanie stanu majątkowego osoby, która doznała, w tym zakresie uszczerbku. Odszkodowanie obejmuje zarówno rzeczywistą stratę, czyli zmniejszenie wartości majątku poszkodowanego, jak i utracone przez poszkodowanego, w związku z powstaniem szkody korzyści.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie ma natomiast przede wszystkim zrekompensować poszkodowanemu cierpienia psychiczne związane z powstaniem szkody. Zadośćuczynienie należy się między innymi za śmierć osoby bliskiej poszkodowanemu. Tego rodzaju uszczerbku nie można wycenić i dokonać przeliczenia cierpienia człowieka na konkretne pieniądze. Trudno też mówić o pełnej rekompensacie, gdyż nie da się naprawić szkody w postaci śmierci człowieka. Pieniądze w żaden sposób nie ulżą osobom najbliższym takiej osobie, niemniej, jednak należy im się zadośćuczynienia, aby przynajmniej w ten sposób sprawca odpowiedział za swoje działanie.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Sprawca lub inna osoba odpowiedzialna za szkodę może zapłacić odszkodowanie lub zadośćuczynienie dobrowolnie, a wówczas najczęściej zawierana jest ugoda. Jeżeli natomiast strony nie mogą dojść do porozumienia ostatecznie sprawę rozstrzygnie Sąd. Warto jednak pamiętać, że to na poszkodowanym ciąży ciężar udowodnienia wszystkich przesłanek warunkujących powstanie roszczenie odszkodowawczego, a więc również bezprawności działania sprawcy , wysokości powstałej szkody, jak i związku przyczynowego pomiędzy działaniem i zaniechaniem sprawcy oraz szkodą. Nie zawsze jest to proste. Najtrudniej jest wykazać wartość utraconych korzyści.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela

Z punktu widzenia osoby poszkodowanej najlepiej jest, gdy osobą zobowiązaną do naprawienia szkody jest ubezpieczyciel. Pomiot taki jest wypłacalny, dlatego też w przypadku uzyskania pozytywnego wyroku Sądu nie będzie problemu z jego wykonaniem. Jeżeli chodzi o sprawcę szkody to także jest to korzystna sytuacja, gdyż nie musi płacić odszkodowania z własnej kieszeni. Zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku prowadzenia firmy jest bardzo ważny.

Odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych

Najwięcej spraw dotyczy właśnie szkód spowodowanych, w związku z poruszaniem się pojazdami mechanicznymi. Nie ze powodu istnieje obowiązek zawarcia polisy obejmującej odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego. W przypadku szkód majątkowych dotyczących pojazdu warto pamiętać, że poszkodowany może domagać się naprawy pojazdu nie tyko za pomocą oryginalnych części, ale także ma prawo uzyskać rekompensatę za utratę wartości pojazdu. Na rynku istnieją firmy, które skupują roszczenia wynikające ze szkód majątkowych. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku uzyskamy znacznie niższą kwotę niż w sytuacji, gdy będziemy dochodzić odszkodowania samodzielnie. W tym przypadku możemy skorzystać z pomocy adwokat lub radcy prawnego, który będzie nas reprezentował, a koszty takie reprezentacji, w przypadku wygrania sprawy będzie musiał zwrócić ubezpieczyciel.

Odszkodowania za błędy medyczne

Błąd lekarza może kosztować życie lub zdrowie pacjenta. Najczęściej jednak nie jest tak, że lekarz odpowiada za błędy zawodowe z własnej kieszeni, gdyż powinien się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej na kwotę znacznie wyższą, niż wynosi obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe lekarza. Dzięki wysokiej sumie gwarancyjnej lekarz zabezpiecza zarówno swojej interesy, jak i interesy swoich pacjentów. Nie ma ludzi nieomylnych, każdy może popełnić błąd, a tym bardziej lekarz, który wykonuje tak wymagający zawód. W przypadku błędów medycznych odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą być naprawdę wysokie, a bardzo często oprócz samego odszkodowania może zostać przyznana renta cywilnoprawna.

Kancelaria odszkodowawcza, a Kancelaria adwokacka lub radcowska – różnice?

Przy dochodzeniu odszkodowania możesz skorzystać pomocy adwokata lub radcy prawnego, albo Kancelarii odszkodowawczej. W tym pierwszym wypadku masz gwarancje zachowania tajemnicy zawodowej, a także wysokich kwalifikacji potwierdzonych studiami prawniczymi, aplikacją i państwowymi egzaminami, natomiast w tym drugim przypadku nie zyskujesz żadnej instytucjonalnie gwarancji, w zakresie jakości świadczonych usług. Kancelarii adwokacką lub radcowską nie może założyć każdy, firmę odszkodowawczą tak. Ponadto wynagrodzenie firmy odszkodowawczej nie stanowi niezbędnego kosztu procesu, a zatem nie można się skutecznie domagać jego zwrotu, w przypadku wygrania sprawy. Dla porównania nie chciałbyś chyba leczyć się u kogoś kto nie jest lekarzem, albo kupić projektu budowlanego wykonanego przez osobę, która nie jest architektem, dlatego też korzystanie z pomocy prawnej osób, które nie mają uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego też nie jest dobry wyborem. Wiele osób po prostu nie zwraca na to uwagi i pozostaje w błędnym przeświadczeniu, że jeżeli toś nosi garnitur i prowadzi firmę lub spółkę, w której nawa pojawia się określenie „Kancelaria” to musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu prawniczego. W większości krajów na świecie rzeczywiście tak jest, ale Polska jest w tym zakresie wyjątkiem, u nas usługi prawne może świadczyć każdy, a tracą na tym przede wszystkim obywatele. Doradcą do spraw odszkodowań może się nazwać każdy, ścieżka dojścia do zawodu adwokata trwa natomiast prawie 10 lat, gdyż oprócz studiów należy ukończyć aplikacji i złożyć z wynikiem pozytywnym egzaminy zawodowe.

Odszkodowana za niewykonanie umowy

Obowiązek zapłaty odszkodowania może wynikać z deliktu albo też niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dla przykładu, jeżeli zatrudniłeś ekipę budowlaną, aby wykonała remont w Twoim domu masz prawo domagać się, aby wszystko zostało wykonane poprawnie, jeżeli taka ekipa zniszczy Twoją nieruchomość to możesz domagać się odszkodowania, który zrekompensuje uszczerbek, którego doznałeś w wyniku popełnienia deliktu lub też nienależytego wykonania umowy. Przed wytoczeniem sprawy o odszkodowanie warto jednak rozeznać się w tym, czy osoba odpowiedzialna za szkodę jest wypłacalna, gdyż czasami wygrany proces wobec braku możliwości wyegzekwowania korzystnego wyroku stanowi pyrrusowe zwycięstwo.

Pomoc adwokata w Jarosławiu w sprawach o odszkodowanie

Jako adwokat chętnie pomagam swoich Klientom dochodzić należnych im odszkodowań na drodze polubownej oraz sądowej. Reprezentuje swoich Klientów w sprawach o odszkodowanie między innymi przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu.

Kontakt z adwokatem w sprawie odszkodowań 

Jako adwokat reprezentuję osoby poszkodowane w sporach z ubezpieczycielami o zapłatę należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia.  Przede wszystkim moja pomoc nie ogranicza się do etapu przedsądowego, ale jako adwokat mogę reprezentować swoich Klientów w Sądzie

Publikacje dotyczące odszkodowań znajdujące się na moich blogu prawniczym:

FORMULARZ KONTAKTOWY