Rozwód bez zgody małżonka

Czy małżonek musi się zgodzić na rozwód?

Bardzo często Klienci pytają mnie co stanie się w sytuacji, gdy ich małżonek nie zgodzi się na rozwód. Wówczas ich uspokajam. Nawet jeżeli drugi małżonek chce, aby małżeństwo nadal trwało to Sąd i tak orzeknie rozwód, jeżeli ustali, że doszło do trwałego i całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. Nie może i słusznie tak być tak, że dana osoba jest z kimś na siłę, gdyż to nie jest żadne rozwiązanie.

Jak małżonek może przedłużyć proces rozwodowy?

W praktyce często spotykam się z sytuacją, że jeden z małżonków celowo przedłuża sprawę rozwodową. O takim zachowaniu może świadczyć między innymi brak obecności na wyznaczonym terminie rozprawy, na którym małżonek ten miał zostać przesłuchany. Nawet jeżeli takie niestawiennictwo nie zostanie usprawiedliwione Sądy i tak dają takim małżonkom drugą szansę na przedstawienie swoich racji i odraczają termin rozprawy. Kolejna rozprawa może się odbyć w takiej sytuacji nawet po kilku miesiącach.

Skierowanie sprawy rozwodowej do mediacji

Jeżeli jeden z małżonków nie zgadza się na rozwód bardzo często składa wniosek o skierowanie małżonków do mediacji. Sąd może skierować sprawę do mediacji także z urzędu. Z mojej praktyki wynika, ale może to tylko moje złe doświadczenia, że mediacja tylko przedłuża proces i naraża strony na niepotrzebne wydatki.

Oddalenie pozwu o rozwód

Taka sytuacja bardzo rzadko ma miejsce i w swojej praktyce zawodowej nigdy się jeszcze z nią nie spotkałem. Nie dotyczy to bynajmniej przypadków, gdy małżonkowie w trakcie sprawy rozwodowej na nowo tworzą swój związek i odbudowują relacje, które ich łączyły. Takie przypadki nie są rzadkością, jednak wówczas wystarczy cofnąć pozew, a Sąd umorzy postępowanie bez konieczności wydawania orzeczenia o oddaleniu powództwa. Oddalenie powództwa może nastąpić np. w sytuacji, gdy pozew jest konsekwentnie popierany, a Sąd ustali, że nie doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego albo że rozpad ten ma charakter tymczasowy.

Rozwód, a dobro dzieci

Przepisy mówią jasno, że rozwód nie może być orzeczony, jeżeli jest to sprzeczne z dobrem wspólnych dzieci. W praktyce nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, aby Sąd oddalił pozew o rozwód z tej przyczyny. Rozwód najczęściej nie jest zgodny z dobrem wspólnych dzieci, ale należy wskazać, że jest on skutkiem, a nie przyczyną. Jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego to oddalenie pozwu o rozwód nie spowoduje, że małżonkowie do siebie faktycznie wrócą, a tego najczęściej wymagałoby dobro wspólnych, małoletnich dzieci.

Wniesienie pozwu o rozwód, a wina

Samo wniesienie pozwu o rozwód nie oznacza, że ten kto to zrobił jest winnym rozpadu pożycia małżeńskiego, bo chce się formalnie rozstać. Jeżeli jednak okaże się np., że relacje małżonków układały się dobrze, a pozew o rozwód był zaskoczeniem dla drugiej strony, a jego złożenie wynikało z zamiaru stworzenia nowego związku z kimś innym to fakt wniesienia pozwu o rozwód może być okolicznością obciążającą w kontekście winy.

Brak zgody na rozwód, a wina

Zdarzyło mi się, że Klient zwrócił się do mnie z pytaniem, czy sam fakt, że małżonek nie zgadza się na rozwód może być asumptem do stwierdzenia, że jest on winny rozpadu pożycia małżeńskiego. Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku, ale raczej odpowiedź powinna być negatywna. Małżonek ma prawo nie zgadzać się na rozwód, dążyć do odbudowy relacji porady małżonki, jest to jego prawo. Jeżeli brak zgody na rozwód ma charakter złośliwego zachowania to również nie rozpatrywałbym tego w kontekście przyczyny rozpadu pożycia małżeństwa, gdyż najczęściej do takiego rozpadu dochodzi jeszcze przed wniesieniem pozwu o rozwód.

Pomoc adwokata w sprawie rozwodowej 

Prowadzę praktykę również w Jarosławiu. Jeżeli potrzebujesz adwokata, który pomoże Ci walczyć w sprawie rozwodowej zapraszam do kontaktu