Polityka prywatności

Polityka prywatności
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie adwokat Piotr Czyżyński Filia Kancelarii adwokackiej w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 3a, 37-599 Jarosław NIP: 6621805341 REGON: 381264034 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk
- przez e-mail: …………..
- telefonicznie: …………………
Cele przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:
świadczyć Panu/Pani pomoc prawną (udzielać Panu/Pani porad i konsultacji prawnych, reprezentować Panu/Pani przed sądami, urzędami i innymi organami)
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
- umowa o świadczenie usług prawnych
- przepisy prawa (kpc, kpa, kro oraz inne ustawy)
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do momentu zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy.
Odbiorcy danych osobowych
Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe:
Podmiotom zapewniającym Nam obsługę księgowo-administracyjną. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pan/ Pani może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.