Spotkania rodzica z dzieckiem Rodzice i dzieci mają prawo do utrzymywania ze sobą osobistej styczności.

Adwokat Jarosław- kontakty z dzieckiem

Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Do utrzymywania osobistej styczności z dzieckiem mają prawo przede wszystkim rodzice tego dziecka. Rzadko zdarzają się sprawy o ustalenie zasad utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez dziadka albo byłego ojczyma lub macochę, ale osoby te także mogą mieć prawo do utrzymywania kontaktów dziecka. W swojej pracy zawodowej prowadzę sprawy o ustalenie zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem. Sprawy te rozpoznaje między innymi Sąd Rejonowy w Jarosławiu.

Właściwość Sądu w sprawach o ustalenia zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem

W tych sprawach o tym, który Sąd będzie właściwy do rozpoznania decydują miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli dziecko mieszka w Powicie Jarosławskim wniosek ustalenie zasad wykonywania kontaktów należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Opłata sądowa od wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi tylko 100 zł, jeszcze kilka lat temu była jeszcze niższa, gdyż wynosiła 40 zł. Można się ubiegać o zwolnienie z tej opłaty, w przypadku gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie jej pokryć bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny lub narażenia na taki uszczerbek, jednak z uwagi na okoliczność, że opłata ta jest symboliczna w mojej praktyce nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, aby Sad zwolnił z takiej opłaty.

Wynagrodzenie adwokata w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wbrew ozorom sprawy o ustalenie kontaktów nie są proste, zwłaszcza gdy rodzice pozostają w otwartym sporze. Sprawa o ustalenie kontaktów może się skończyć już na pierwszej rozprawie, ale może też trwać latami. Wszystko zależy od okoliczności sprawy, a przede wszystkim stopnia skonfliktowania rodziców dziecka. Najlepiej dojść do porozumienia. Rodzice powinny współpracować ze sobą, gdyż w przeciwnym przypadku Sąd co prawda ustali zasady wykonywania kontaktów, ale wykonanie tegoż orzeczenia Sądu będzie bardzo trudne dla obu stron sporu. Z uwagi na te fakty wynagrodzenie adwokata za prowadzenie spawy o ustalenie zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu jest ustalane w sposób indywidualny i może być zależne od ilości terminów rozprawy.

Jak wyglądają kontakty rodzica z dzieckiem?

Kontakty takie mają formę osobistych spotkań rodzica z dzieckiem. Spotkania takie co do zasady odbywają się bez obecności drugiego rodzica. W sytuacji, gdy dobro dziecka może być zagrożone w takim kontakcie uczestniczy kurator sądowy. Dziecko w ramach osobistej styczności z dzieckiem na także prawo do nocowania u tego rodzica, chyba, że nie jest to możliwe, np. ze względu na warunki mieszkaniowe. Ponadto kontakty rodzica z dzieckiem polegają na dwustronnej komunikacji na odległość za pośrednictwem telefonu, czy też komunikatora internetowego. Kontakty rodzica z dzieckiem powinny odbywać się w takich dniach i godzinach, aby nie kolidowały one z nauką i innymi obowiązkami dziecka. Z drugiej strony rodzic także nie jest cały czas dyspozycyjny, dlatego muszą one uwzględniać także obowiązki rodzica takie jak praca.

Przykładowe orzeczenie Sądu w zakresie kontaktów z dzieckiem:

Ojciec będzie miał prawo spotykać się z dzieckiem, w każdą środę i sobotę w godzinach 15:00 – 18:00 w ten sposób, że będzie zabierał je z miejsca zamieszkania i odwoził do miejsca zamieszkania po zakończeniu kontaktu, a także miał prawo porozumiewać się z dzieckiem za pośrednictwem środków komunikacji elektroniczne bez ograniczeń.

Kontakty rodzica z dzieckiem w święta i wakacje

Święta to wyjątkowy czas, który należy spędzać z rodziną. W związku z tym faktem rodzic, który nie mieszka z dzieckiem na co dzień powinien mieć prawo się z nim spotkać w święta. Zwykle zasady wykonywania kontaktów rodzica z dzieckiem są ustalane w ten sposób, że jeden dzień świąt dziecko przebywa z ojcem, a drugi z matką. Jeżeli chodzi o wakacje to zwykle dziecko spędza dwa tygodnie tych wakacji u rodzica, z którym na co dzień nie zamieszkuje. Jeżeli chodzi natomiast o ferie to bardzo często Sądy ustalają, że jeden ich tydzień dziecko spędzi u drugiego, z którym na co dzień nie zamieszkuje.

Ile trwa sprawa o ustalenie kontaktów w Sądzie Rejonowy w Jarosławiu?

Sprawa taka zwykle trwa od 3 do 9 miesięcy. Czas trwania postępowania zależy przede wszystkim od tego czy pomiędzy rodzicami istnieje spór. Spory najczęściej dotyczą tego czy dziecko powinno nocować u drugiego rodzica, ewentualnie czy jest konieczność udziału kuratora w spotkaniach rodzica z dzieckiem. Jeżeli Sąd zwróci się o pomoc do Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów sprawa może się wydłużyć o 2-3 miesiąca. W sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem można także ubiegać się o wydanie postanowienia zabezpieczającego, które ustali zasady wykonywania kontaktów z dzieckiem na czas procesu. Niemniej jednak, w celu wydania takiego postanowienia również musi odbyć się rozprawa, w związku z czym najczęściej nawet na samo postawienie zabezpieczające trzeba czekać około 3 miesięcy.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

W Polsce utrudnienie kontaktów z dzieckiem nie jest przestępstwem tak jak ma to miejsce w innych krajach, głównie Europy zachodniej. Niemniej jednak, rodzic, to dopuszcza się takich zachowań może być ukarany quasi grzywną cywilnoprawną (obowiązkiem zapłaty sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica). Ponadto taką sama karą może być ukarany rodzic, który jest uprawniony do wykonywania kontaktów, ale narusza orzeczenie Sądu w tym zakresie, np. nie odwozi dziecka do miejsca zamieszkania o ustalonej porze. W praktyce zarówno utrudnianie kontaktów jak nienależyte ich wykonywanie zdarza się bardzo często. W mojej opinii w związku z tym faktem najczęściej najlepszym rozwiązaniem dla dobra dziecka jest ustanowienie opieki naprzemiennej, która jest popularna w najbardziej rozwiniętych krajach świata.

Pomoc adwokat z Jarosławia w sprawie dotyczącej kontaktów

W ramach swojej praktyki zawodowej prowadziłem wiele spraw w przedmiocie ustalenia zasad wykonywania kontaktów z rodzica z dzieckiem. Reprezentowałem w tym zakresie swoich Klientów między innymi przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu. Dzięki posiadanemu doświadczeniu wiem czego można się spodziewać w tego rodzaju sprawach, na co zwróć uwagę oraz jak opracować skuteczną taktykę i strategię procesową.

Kontakt z adwokatem w sprawie ustalenia zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem

Jako adwokat reprezentowałem wielu Klientów w sprawach o ustalenie zasad wykonywania przez nich kontaktów z dzieckiem, w tym tych, które toczyły się przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu. Jako Twój pełnomocnik sformułuje wniosek do Sądu oraz będę Cię reprezentował na rozprawie oraz w negocjacjach z drugą stroną sporu. 

FORMULARZ KONTAKTOWY